1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Політика в області якості випробувальної лабораторії ТОВ «УкрПромЛаб» науковий випробувально-сертифікаційний центр» (ВЛ) заснована на вимогах стандартів ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 9001:2015.

Свою діяльність ВЛ здійснює в рамках законодавства України на підставі атестата акредитації, ліцензій та інших дозвільних документів. Випробувальна лабораторія компетентно, чесно і неупереджено проводить процедуру випробувань продукції. Дана політика справедлива і однакова для всіх заявників. Будь-яка інформація, отримана в ході виконання робіт, буде розглядатися як конфіденційна і не підлягає розголошенню. При виникненні конфлікту інтересів ВЛ гарантує неупереджене і незалежне виконання робіт. Випробувальна лабораторія також гарантує збереження отриманої від замовника інформації та неупереджений розгляд скарг та апеляцій. Виходячи з політики в області якості, керівництво ВЛ визначає цілі та завдання в області якості діяльності випробувальної лабораторії.

Метою в області якості діяльності ВЛ є:
• забезпечення високого рівня організації та проведення випробувань і вимірювань, що гарантує отримання достовірних, об'єктивних і відтворюваних результатів випробувань;
• створення стійкої довіри і високого ступеня задоволеності замовників якістю і строками послуг, що надаються.

Основними завданнями для досягнення мети є:
• надання замовнику об'єктивної і достовірної інформації за результатами досліджень і вимірювань;
• неухильно виконувати вимоги ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, а також дотримуватися критеріїв акредитації;
• забезпечувати і підтримувати високу якість випробувань: достовірність, об'єктивність і точність результатів випробувань, терміни їх виконання;
• залучати кваліфікованих співробітників і постійно підвищувати їх рівень компетентності;
• вдосконалення рівня обслуговування замовників, здійснюваного лабораторією, з метою постійного задоволення вимог замовників якістю випробувань.

Для реалізації поставлених мети і завдань ВЛ забезпечує:
• функціонування системи менеджменту якості, що відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та ДСТУ ISO 9001:2015;
• здійснення своєї діяльності в рамках законодавства України;
• вдосконалення процедури управління персоналом, контроль належного виконання посадових обов'язків керівництвом ВЛ в своїй діяльності встановленої політики в області якості діяльності ВЛ;
• чітку організацію процедур з проведення випробувань і вимірювань;
• своєчасне оновлення (актуалізацію) державних стандартів, нормативних документів, методик виконання випробувань і вимірювань;
• інженерні ресурси (електроенергію, опалення, каналізацію, водопостачання, комп'ютерну мережу, електронну пошту), а також матеріально-технічне оснащення;
• дотримання в процесі діяльності вимог документів, що встановлюють вимоги до вимірювань;
• вдосконалення діяльності на основі оцінки результативності та ефективності системи управління якістю ВЛ з метою її постійного поліпшення;
• дотримання процедур, які гарантують неупередженість, конфіденційність і незалежність;
• регулярне підвищення кваліфікації співробітників випробувальної лабораторії, що беруть участь в проведенні досліджень і вимірювань;
• проведення внутрішніх перевірок з метою виявлення невідповідностей та розробки коригувальних та запобіжних дій.

Випробувальна лабораторія зобов'язується дотримуватися критеріїв акредитації та вимог до акредитованих осіб.

Всі співробітники випробувальної лабораторії, які беруть участь в проведенні вимірювань, повинні керуватися у своїй діяльності даною політикою в сфері якості та ознайомлені з настановою з якості.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn