1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Випробувальна лабораторія «УкрПромЛаб»: відповідальний підхід + точний результат

Завдання випробувальної лабораторії - це проведення необхідних технічних операцій, які дозволяють визначити одну або кілька характеристик відправленої на випробування продукції. Оцінка відповідності в лабораторії проводиться з суворою відповідальністю до встановленої процедури. До послуг випробувальних лабораторій найчастіше вдаються органи сертифікації, які надають послуги з сертифікації.

Основні функції випробувальної лабораторії

У системі сертифікації головне завдання випробувальної лабораторії - це перевірка відповідності встановленим вимогам будь-якої продукції, яка підлягає сертифікації з наступною видачою протоколів проведених випробувань.

Але на цьому співпраця з органами сертифікації продукції для лабораторії не закінчується. Надалі вона буде брати участь у технічному нагляді за виробництвом сертифікованої продукції і в проведенні інспекційного контролю.

Вимоги до випробувальної лабораторії

Системи сертифікації дійсно є найактивнішими споживачами послуг акредитованих випробувальних лабораторій. При цьому частина таких лабораторій є цілком самостійними організаціями, інші ж включені в структуру одного з органів з сертифікації чи іншої організації.

Для того щоб офіційно надавати послуги з випробувань товарів, лабораторія повинна мати статусом «юридичної особи». При цьому вона не тільки повинна виконувати свої функції на відповідному рівні, а й повинна бути готова продемонструвати всю техніку проведення випробувань компетентним органам, уповноваженим проводити оцінку роботи лабораторії.

Незалежність проведених досліджень дуже важлива при сертифікації матеріалів, товарів, послуг. У авторитетній лабораторії виключена будь-яка можливість тиску на співробітників з метою зміни результатів випробувань. Кожен співробітник лабораторії обізнаний не тільки у своїх обов'язках, а й у правах також.

Щоб дослідження проводилися у відповідності з усіма вимогами, які висуває до них система сертифікації продукції в Україні, керувати лабораторією повинен грамотний і досвідчений фахівець, готовий нести відповідальність за виконання поставлених перед його інститутом технічних завдань. До того ж лабораторія повинна не тільки провести дослідження, необхідні для отримання сертифіката, а й зберегти таємність інформації та забезпечити, якщо це необхідно, захист прав власності .

Забезпечення точності проведених випробувань

Лабораторія - це, звичайно ж, наявність або доступ до обладнання, яке необхідне при проведенні заявлених лабораторією випробувань. Усі одиниці вимірювального та випробувального обладнання обов'язково підлягають калібруванню відповідно до загальновизнаним еталонам. І навіть при використанні нестандартних методик досліджень останні повинні бути документально затверджені. Тільки в цьому випадку замовник може бути впевнений, що в його руках опинилися достовірні результати досліджень. Вони в обов'язковому порядку оформляються у вигляді детального звіту про випробування, який буде зрозумілий для замовника та інших зацікавлених інстанцій. У деяких випадках переконливим доказом якості результатів випробувань може стати участь лабораторії у відповідній програмі міжлабораторних випробувань.

Акредитація випробувальної лабораторії

Якою б сучасною не була лабораторія , право проводити випробування в системі сертифікації вона отримає тільки після офіційного визнання її компетентності. Акредитація лабораторії і є те саме офіційне визнання права проводити певний перелік випробувань. Тільки після проходження акредитації органи, що пропонують послуги з сертифікації, визнають технічну компетентність лабораторії та об'єктивність отриманих результатів .

Перший крок до отримання акредитації - це атестація, тобто перевірка роботи випробувальної лабораторії. Завдання атестації - встановити відповідність лабораторії всім критеріям акредитації. Спираючись на перелік обов'язкових вимог до випробувальних лабораторій, органи, уповноважені проводити атестацію, оцінюють стан справ у конкретній лабораторії по всім заявленим у переліку параметрам, починаючи від юридичного статусу та існуючої в лабораторії організаційної структури, і закінчуючи аналізом зразків протоколів випробувань.

Ефективною методикою , яка дозволяє отримати оцінку компетентності сьогоднішніх випробувальних лабораторій і якості роботи їх персоналу - є міжлабораторні порівняльні випробування. Вони наочно можуть продемонструвати точність проведених випробувань шляхом отримання оцінки одних і тих же продуктів або матеріалів відразу в декількох лабораторіях. Помилок тлумачення результатів у цих випробуваннях бути не може, оскільки всі вимірювання проводяться відповідно до попередньо встановлених умов. І, звичайно ж, головною вимогою тут стає можливість порівняти результати, отримані різними лабораторіями, які брали участь у процедурі порівняльних випробувань.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn