1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

ВЛ ТОВ « УКРПРОМЛАБ » НВСЦ надає наступні види послуг:

 • Випробування продукції ;
 • Розробка нових методик ;
 • Надання консультаційних послуг у сфері оцінки відповідності;
 • та інші послуги.

Категорії проведених випробувань:

 • Сертифікаційні випробування - контрольні випробування продукції, що проводяться з метою встановлення відповідності характеристик та властивостей національним і (або) міжнародним нормативно-технічними документами;
 • Приймальні випробування  - контрольні випробування дослідних зразків, дослідних партій продукції чи виробів одиничного виробництва, що проводяться відповідно з метою вирішення питання про доцільність постановки цієї продукції на виробництво та (або) використання за призначенням;
 • Дослідницькі випробування - випробування, що проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта;
 • Контрольні випробування - випробування, що проводяться для контролю якості об'єкту;
 • Порівняльні випробування - випробування аналогічних за характеристиками або однакових об'єктів, що проводяться в ідентичних умовах для порівняння характеристик їх властивостей;
 • Визначальні випробування - випробування, що проводяться для визначення значень характеристик об'єкта із заданими значеннями показників точності і (або) достовірності;
 • Кваліфікаційні випробування - контрольні випробування установчої серії або першої промислової партії, що проводяться з метою оцінки готовності підприємства до випуску продукції даного типу в заданому обсязі;
 • Періодичні випробування - контрольні випробування продукції, що випускається, що проводяться в обсягах та в терміни, встановлені нормативно -технічною документацією, з метою контролю стабільності якості продукції та можливості продовження її виготовлення;
 • Інспекційні випробування - контрольні випробування встановлених видів продукції, що випускається, що проводяться у вибірковому порядку з метою контролю стабільності якості продукції спеціально уповноваженими організаціями;
 • Типові випробування - контрольні випробування продукції, що випускається, що проводяться з метою оцінки ефективності та доцільності внесених змін у конструкцію, рецептуру або технологічний процес;

Види випробувань і контролю:

 • Випробування на вплив механічних чинників
 • Випробування на вплив кліматичних факторів
 • Випробування на вплив термічних факторів
 • Випробування на вплив електромагнітних полів
 • Випробування на вплив електричного напруги , струму або нуля і випробування на електробезпеку
 • Випробування на вплив магнітного поля
 • Випробування на вплив спеціальних середовищ
 • Випробування з застосуванням руйнівних методів контролю
 • Випробування, що проводяться для визначення значень впливають чинників , що викликають вихід значень характеристик властивостей об'єкта за встановлені межі або його руйнування
 • Випробування, що проводяться для контролю здатності виробу виконувати свої функції і зберігати значення параметрів у межах встановлених норм під час дії на нього певних факторів
 • Випробування, що проводяться з метою визначення значень показників призначення об'єкта
 • Випробування, що проводяться для визначення показників надійності в заданих умовах
 • Випробування, що проводяться для визначення залежностей між гранично допустимими значеннями параметрів об'єкта і режимом експлуатації
 • Випробування, що проводяться при виготовленні продукції з метою оцінки її технологічності
 • Гідравлічні , пневматичні випробування і випробування на міцність
 • Випробування з визначення фізико -механічних і тепло- фізичних характеристик
 • Випробування з визначення ергономічних вимог
 • Оптико- світлові випробування
 • Випробування на пожежну безпеку
 • Випробування з електромагнітної сумісності
 • Визначення віброаккустіческіх характеристик
 • Визначення лінійно- кутових характеристик
 • Визначення теплотехнічних характеристик
 • Визначення електротехнічних характеристик
 • Функціональні випробування
 • Випробування на безпеку
 • Випробування на транспортабельність

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn